BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Verhuur een pand dat in regel is met de elementaire vereisten!

Het lijkt logisch, toch worden er heel wat appartementen en woningen - bewust of onbewust - verhuurd, die er niet aan voldoen.

De minimumnormen zijn bepaald in art. 5 van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15.07.1997. Er zijn daarbij tal van uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd om dit verder te concretiseren.  

In de brochure "Kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers" kan men al tal van zaken terugvinden. 

Indien de woning niet voldoet, kan deze ongeschikt of zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Op basis van dergelijk besluit kan een huurder het huurcontract nietig laten verklaren en zelfs alle betaalde huurgelden terugeisen. 

Het is dus belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen!

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend. 

 

Mensen kopen meer en meer online aan. 

Maar wie draait op voor de kosten indien het pakketje nooit op zijn bestemming geraakt? 

Volgens het gemeen recht gaat het eigendomsrecht - en dus ook het risico - over vanaf het moment dat er een koopovereenkomst is afgesloten. In dergelijk geval bent u dus al eigenaar geworden van het aangekochte goed, ook al heeft u deze nog niet ontvangen. Indien het pakket uiteindelijk verloren geraakt, zou u dus moeten betalen voor iets dat u niet ontvangen heeft. 

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet evenwel in een uitzondering bij de levering aan consumenten (art. VI.43). 

Indien er overeengekomen werd dat de bestelde goederen door de verkoper worden opgestuurd, dan gaat het eigendomsrecht van deze zaken pas over bij de ontvangst ervan. Als consument draagt u dus niet het risico van het verlies van deze goederen. 

Meer vragen over dit onderwerp? Contacteer ons totaal vrijblijvend. 

Wenst u een collectieve schuldenregeling (CSR) aan te vragen ?

Weet dat u hiervoor hoe dan ook hiervoor recht heeft op een pro Deo om u bij te staan.

Volgende documenten zullen noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een CSR/ 

 • De bewijsstukken van uw schulden
  • Graag zo compleet mogelijk.
  • Indien er toch een schuldeiser zou vergeten zijn, kan deze zelfs na de opstart van de CSR nog toegevoegd worden
 • Huurcontract
 • De bewijsstukken de inkomsten van alle gezinsleden.
  • Vergeet zeker niet de gegevens van de mutualiteit, vakbond, kinderbijslagfonds en/of onderhoudsplichtige
 • Een overzicht van uw lopende uitgaven
 • Een lijst van uw goederen

Heeft u nog vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Een alcholslot is een klein toestel dat aangesloten wordt met de startmotor van uw voertuig. Vooraleer te kunnen starten moet er eerst in het toestel geblazen worden waarbij de alcoholconcentratie gemeten wordt. Indien er een alcholpromille van 0,2 of hoger vastgesteld wordt, zal de wagen niet starten. Het toestel houdt ook bij hoeveel keer je geblazen hebt en wat er gemeten werd.  

Waar een alcholslot eerder bij uitzondering werd opgelegd, is het toepassingsgebied sedert 01.07.2018 gevoelig uitgebreid. 

Voortaan zal de Politierechter verplicht zijn om het rijden afhankelijk te maken van het gebruik van een alcholslot indien de bestuurder betrapt werd met een alcoholintoxicatie van 1,8 promille (078 mg/l) of in geval van dronkenschap. Enkel bij een uitdrukkelijke motivering kan de Politierechter afwijken van het verplichte alcoholslot. 

Bij recidivisten gaat het zelfs om 1,2 promille (0,50 mg/l) waarbij er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Onder recidive verstaat de wetgever een tweede veroordeling wegens alcohol in het verkeer binnen de 3 jaar na het eerste vonnis. 

Voor professionele bestuurders is er een mogelijkheid om het alcoholslot te beperken tot het privévoertuig. 

Een alcoholslot wordt opgelegd voor de duurtijd van minstens 1 jaar en maximaal levenslang.

Nog belangrijk om op te merken is dat het geen soelaas kan brengen voor personen die lichamelijk of geestelijk ongeschikt werden verklaard om met een voertuig te rijden. Het wordt voor deze steeds maar groter wordende groep van mensen immers uidrukkelijk uitgesloten.  

Meer dan ooit is het dus belangrijk om als bestuurder geen alcohol te nuttigen.

 Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend. 

Stuur ingebrekestellingen bij problemen!

Het komt vaak voor dat wanneer de verhuurder een procedure opstart tegen zijn huurders deze plotseling komen opdraven met allerlei gebreken of anomalieën. Dit komt dan mogelijks ongeloofwaardig over.  

Indien u bepaalde klachten heeft over het huurpand of het huurcontract, dan is het ten zeerste aan te bevelen om niet bij de pakken te blijven zitten.

Stuur de verhuurder een ingebrekestelling, waarbij er gewezen wordt op de tekortkomingen met een specifiek verzoek om dit op te lossen.

Probeer een mondeling akkoord altijd schriftelijk te bevestigen ten einde latere discussies te vermijden.

Zomaar huur gaan inhouden is een slecht idee. Zie onze blogpost over dit onderwerp.  

Contacteer altijd een advocaat indien de ingebrekestellingen niet het gewenste gevolg hebben.