Het recht voor minderjarigen.

Wat is Jeugdrecht ?

De naam zegt het al zelf: het recht over minderjarigen.

Er wordt daarbij klassiek een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën.

  1. Verontrustende Opvoedingssituatie (VOS)

  2. als Misdrijf Omschreven Feit (MOF)

Gecertificeerde Jeugdadvocaat.

In elk van de gevallen wordt er voor de jongere ambtshalve een gecertificeerde advocaat aangesteld door het Parket.

Sedert 2007 dient de raadsman te beschikken over een certificaat ‘bijzondere opleiding jeugdrecht’.

Mr Vanspeybrouck was bij de eerste lichting om dergelijk certificaat te behalen en kan dan ook buigen op een ruime kennis en ervaring in deze materie.

De bijstand is uiteraard niet alleen beperkt tot de minderjarigen zelf.

Ook de (groot)ouders of andere partijen kunnen in dergelijke procedures de hulp inroepen van een advocaat.   

Jij en de Jeugdrechtbank

Uw aanvraag betreffende: Jeugdrecht.

Voeg uw documenten toe. Zo kunnen wij ons beter voorbereiden alvorens u te contacteren.

 

Als je hier jouw dagvaarding toevoegt, kunnen wij jouw te verwachten straffen correcter berekenen.
Als je hier jouw dagvaarding toevoegt, kunnen wij jouw te verwachten straffen correcter berekenen.