BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Huur en huisdieren

02-09-2018 Mede-eigendom Huurrecht

Minister Weyts besliste deze week dat huurders voortaan huisdieren mogen houden.

Er kan nu alleen nog in het huurcontract een uitsluiting voorzien worden voor bepaalde huisdieren, indien blijkt dat de huurwoning hiervoor niet geschikt is. Als voorbeeld wordt een Duitse herder aangehaald in een klein appartement.

Daarnaast kan de Vereniging van Mede-Eigenaars nogsteeds beslissen om voor het volledige gebouw geen huisdieren toe te laten.

Met deze beslisisng komt er een einde aan een lange discussie inzake het houden van huisdieren door huurders.

De voorstanders opperden in het verleden dat de verhuurders daar geen inspraak in hadden en dit viel onder het recht op privéleven (art. 8.1. E.V.R.M.)

Het feit dat huisdieren voortaan wel toegelaten zijn, impliceert niet dat een huurder ongebreideld zijn gang mag gaan. Indien een huisdier overlast veroorzaakt of schade veroorzaakt, kan er nog altijd een procedure opgestart worden bij de Vrederechter tot verwijdering van het huisdier. Het zal daarbij noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, getuigenverklaringen,...).

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.