Correctionele Raadkamer

Tijdens een strafrechtelijk onderzoek, kan de Onderzoeksrechter beslissen om een aantal voorlopige maatregelen te nemen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om voorlopige hechtenis, huisarrest, elektronisch toezicht,…

De Correctionele Raadkamer ziet hierbij toe op de werking van de Onderzoeksrechter.

Uw advocaat kan niet alleen helpen om het onderzoek een bepaalde richting te sturen, maar kan ook bepaalde verzoekschriften voor u indienen.

Daarnaast kan er ook aangedrongen worden dat u als verdachte minder ingrijpende maatregelen krijgt opgelegd.

Als het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken voorstelt, helpt uw advocaat u te onderhandelen.

Eens het onderzoek is afgelopen, komt de zaak (nog eens) voor de Correctionele Raadkamer. Hierbij wordt er geoordeeld of er voldoende elementen in het strafdossier zitten om u door te verwijzen naar een Correctionele Rechtbank. Dit impliceert evenwel niet dat u ook effectief zal schuldig verklaard worden!

Nog vragen over dit onderwerp?

Aarzel dan niet om met mij contact op te nemen zodat wij samen uw dossier van bij het prille begin de nodige professionele en juridische ondersteuning kunnen geven!

Alleen op die manier kan u er zeker van zijn dat al uw rechten optimaal gevrijwaard blijven!

Correctionele Raadkamer

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder