De oplevering onder de Wet Breyne

Sedert 1971 bestaat er een wetgeving die de spelregels bepaald inzake woningbouw, beter in de volksmond gekend onder de 'Wet Breyne'.

Alhoewel de oplevering een bijzonder belangrijk onderdeel in het hele bouwproces, wordt het in de praktijk veelal snel en eerder argeloos afgehandeld. 

De consequenties zijn evenwel niet min. 

Theoretisch is de definitieve oplevering de belangrijkste, maar in de praktijk blijkt dat er meestal contractueel bedongen is dat al vanaf de voorlopige oplevering de 10-jarige garantietermijn begint te lopen en dat de werken aanvaard worden, behoudens de in het proces-verbaal opgesomde gebreken.

Met uitzondering voor het geval van verborgen gebreken, kan men vanaf dan ook geen zichtbare gebreken meer aanhalen of stellen dat de werken niet conform de afspraken werden uitgevoerd.  

Het is dan ook van essentieel belang om de werken grondig te controleren, ten einde latere juridische problemen te vermijden. 

De oplevering onder de Wet Breyne

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder