BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Zakenrecht

20-03-2017 Mede-eigendom Burgelijk Recht

Zoals de naam al doet vermoeden, spitst het zakenrecht zich vooral toe op de regelgeving in zake roerende en onroerende goederen.

Volgende vragen worden daarin behandeld:

Kan ik een recht van uitweg bekomen ?

Mag mijn buurman zomaar zijn dakgoot verbinden met de mijne ?

Op welke afstand mogen er aanplantingen gebeuren ?

Wat met de gemene muur die dringend moet hersteld worden ?

Wat doe ik met de overhangende takken van de bomen van mijn buurman ?

Het zakenrecht wordt beheerst door eeuwenoude principes.

Vele regels gaan hierbij zelfs terug tot het Romeinse tijdperk. Het is dan ook een van de fundamenten van ons rechtsstelsel, met onder meer begrippen als bezit, eigendom, erfdienstbaarheden, enz. 

Voor de gewone leek kan dit allemaal zeer verwarrend lijken.

Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, is het dan ook belangrijk om zich te laten bijstaan door een specialist ter zake.

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.