Nicolas Vanspeybrouck is
een jurist pur sang.

Na zijn geslaagde studies aan de UGent, startte hij in oktober 2004 zijn stage als advocaat bij Lagrou Advocaten te Diksmuide (balie Veurne).

Al snel maakte hij de overstap naar het gereputeerde advocatenkantoor Rieder & Verdonck (balie Brugge en Gent), waar hij ook bijna zes jaar bleef. Het hoeft geen groot betoog dat hij daar de klappen van de juridische zweep leerde kennen.

In 2009 was de tijd dan rijp voor een eigen, dynamisch kantoor in het hartje van De Panne.

Nicolas Vanspeybrouck is een echte all-round advocaat.

Al hebben zich het voorbije decennium vier gespecialiseerde domeinen afgetekend. Met name vastgoed, familie, strafrecht en onderneming.

Hij kan terugbogen op een bijzonder rijke ervaring en expertise in het kader van appartementsmede-eigendom en bij problemen rond het bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen. Stuk voor stuk materies die vaak voorkomen in onze regio.

Voorts wordt het kantoor regelmatig aangesteld voor gerechtelijke mandaten, zoals faillissementen, collectieve schuldenregeling, voorlopig bewindvoering en onbeheerde nalatenschappen.

Nicolas Vanspeybrouck is
een echte perfectionist.

Hij is een echte perfectionist en speelt dit ook zo uit in zijn professionele carrière. Er worden constant cursussen en opleidingen gevolgd die ervoor zorgen dat de opgedane ervaringen en kennis steeds up to date blijven.

Aangezien de wetgeving constant wijzigt, moet elke advocaat zich eigenlijk constant bij te scholen. De Orde van Vlaamse Balies legt de verplichting op om elk jaar minstens voor 20 uur opleiding te volgen. Tot voor kort was dit slechts 16 uur.

Ten einde een constante hoge kwaliteit te kunnen afleveren, volgt Nicolas Vanspeybrouck veel meer opleidingen dan hetgeen wettelijk is opgelegd.

Sedert 2007 is hij in het bezit van een certificaat bijzondere opleiding Jeugdrecht, zodat hij het aanspreekpunt is bij uw problemen inzake minderjarigen.

Via Junior Chamber International (kortweg JCI) werden er de afgelopen jaren in binnen- en buitenland talrijke meerdaagse trainingen gevolgd die zorgden voor de verdere zelfontplooiing.

Ook bemiddeling heeft voor hem geen geheimen meer, die hiervoor de basisopleiding gevolgd heeft in 2011. Deze alternatieve manier om geschillen te beslechten, geeft aan de partijen het gevoel dat er rekening wordt gehouden met hun verzuchtingen.

Ten slotte kan het een snellere manier zijn om een juridisch dispuut te gaan oplossen.

Het wordt momenteel door Justitie in bepaalde gevallen zelfs aangemoedigd, alhoewel het ook niet altijd de ideale oplossing is. Er kan immers pas sprake zijn van een succesvolle bemiddeling indien dit op een ongedwongen manier kan en beide partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen.

In 2016 werd het certificaat bekomen voor de bijzondere opleiding Cassatieberoep in Strafzaken.

Vanaf 2017 zijn er al diverse studiedagen gevolgd in zake de GDPR Verordening, aangezien werd ingezien dat dit een blijvende en ingrijpende regelgeving is. Vooral bedrijven, organisaties moeten diverse structurele wijzigingen doorvoeren in de manier waarop er met privacy omgesprongen wordt.

In 2018 werd de opleiding voor het certificaat van Data Protection Officer met succes afgerond.

Ook nadien werden er constant bijscholingen gevolgd.

Nicolas Vanspeybrouck engageert zich ook in het verenigingsleven.

Hij was van 2008 tot medio 2019 actief lid van JCI Brugge vzw.

Deze vereniging maakt deel uit van JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL, een wereldwijde organisatie met meer dan 175.000 leden verspreid over meer dan 110 landen.

In tegenstelling tot hetgeen velen denken, is JCI géén serviceclub en is zelfs politiek neutraal.

JCI is geen vereniging met vastgeroeste ideeën of posities.

One man, one year, one job is het motto, zodat iedereen de kans krijgt om een functie op te nemen.

JCI Brugge vzw staat open voor ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar, waarbij het verbeteren van het individu centraal staat. JCI daarom uniek in haar soort en biedt een ongelofelijke waaier aan mogelijkheden om dit doel te bereiken.

In 2012 werd hij binnen JCI Vlaanderen gelauwerd met een merit als “beste lid 2011-2012”.

Hij zetelde binnen de raad van bestuur van JCI Brugge vzw als penningmeester, vormingsverantwoordelijke, voorzitter en pastvoorzitter..

Daarna volgden de functies penningmeester en bestuurder – internationalisme in de raad van bestuur van JCI Vlaanderen vzw.

Het geheel werd afgesloten met de functie van penningmeester binnen JCI België vzw.

Als bekroning voor deze rijkgevulde loopbaan bij JCI kreeg hij eind december 2019 de titel van JCI Senator (nr. 78.329). Deze titel en dito levenslang lidmaatschap kan bekomen worden door voordracht van de lokale vereniging en na goedkeuring van JCI Vlaanderen, JCI België en JCI Senate.

Vanspeybrouck

Nicolas Vanspeybrouck was lange tijd lid van het Comité van Advies bij UNIE-K vzw. UNIE-K vzw groepeert de provinciale voorzieningen voor personen met een beperking. Het gaat concreet om drie voorzieningen in Brugge, Hooglede en Izegem. Het Comité van Advies kwam tweemaandelijks samen om advies te verlenen omtrent maatschappelijke, ethische, sociale of juridische problemen die zich voordoen in de voorzieningen.

Voorts zetelt hij sedert medio 2017 in de Gebruikersraad van de vzw Havenzate.

Ten slotte was hij vanaf eind 2020 lid van de raad van bestuur van Het Havenhuis vzw, dewelke ook een vergunde zorgaanbieder is die instaat voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van – in hoofdzaak – volwassen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (kort: NAH), bij wie zich een ernstige zorgafhankelijkheid voordoet op fysiek, cognitief en/of sociaal – emotioneel gebied. Het Havenhuis vzw werd per 01.01.2022 overgenomen door De Lovie vzw, waar Nicolas Vanspeybrouck er momenteel zetelt als Ondervoorzitter van de raad van bestuur.

type02