BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Wat bij het overlijden van de huurder (tris)?

31-03-2019 Huurrecht Burgelijk Recht

In eerdere bijdragen kon u al lezen dat de huurovereenkomst niet automatisch beëindigd wordt bij het overlijden van de huurder.

Dit probleem werd eindelijk aangepakt met de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet. 

Conform art. 42 §2 van het voornoemde decreet wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, behoudens indien de erfgenamen ondertussen hebben laten weten dat zij de huurovereenkomst zullen voortzetten. 

Bij een beëindiging heeft de eigenaar nog recht op een schadevergoeding t.b.v. 1 maand huur. 

Indien het pand niet ontruimd is op het einde van de termijn, kan de eigenaar een curator laten aanstellen die hiervoor het nodige doet. Met het afsluiten van het mandaat van de curator, beslist de rechter ook over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg. 

Contacteer ons voor meer informatie over dit onderwerp.