BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Is GDPR – AVG voor mijn onderneming van toepassing ?

13-02-2018 Handel- en vennootschapsrecht GDPR/AVG

Ja !

Elke onderneming verwerkt op de een of andere manier informatie over natuurlijke personen.

U heeft als KMO ongetwijfeld informatie over:  

 • Personeel
 • Leveranciers
 • Klanten

In tegenstelling tot hetgeen soms verteld wordt, is de GDPR niet beperkt tot de gegevens die u verwerkt via elektronische weg. Ook de zogenaamde “hard copies”, zoals prints, schriften, registers, dossiers, archief, e.d.m. vallen evenzeer onder het toepassingsgebied.

Heeft u er bijvoorbeeld al eens bij stilgestaan welke (gevoelige) informatie u allemaal heeft over uw werknemers?

Vermoedelijk komt u dan minstens aan volgend lijstje met basis persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer
 • Burgerlijke staat
 • Identiteitsgegevens van de kinderen en echtgenoot
 • Bankrekeningnummer
 • Vakbond
 • ...

Stuurt u al eens een nieuwsbrief uit ?

Ook dan is de GDPR – AVG van toepassing.

Heeft u een website ?

Zonder het misschien zelf te beseffen verwerkt u via de cookies op uw website ook persoonsgegevens (bv via Google Analytics).

Indien potentiële klanten u een bericht sturen via uw contactformulier op de website, dan valt dit uiteraard ook onder de GDPR – AVG.

U kan niet aan de toepassing van de GDPR – AVG ontsnappen door uw zetel buiten Europa te gaan verplaatsen.

Zelfs voor buitenlandse bedrijven die producten of diensten aanbieden op de Europese markt, is de GDPR van toepassing.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over dit onderwerp.