Gebruiksvoorwaarden

Toepasbaarheid

Elk gebruik en bezoek aan de website is onderworpen aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden en aan de Privacy- en Cookiepolicy.

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeren boven op de eventuele vertalingen.


Auteursrecht

De website en al haar onderdelen worden auteursrechtelijk beschermd evenals andere intellectuele eigendomsrechten die aan de eigenaar van de website en/of derden toebehoren.

De bezoeker dient zich dan ook te behoeden voor schendingen van deze rechten.

Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging, is het de bezoeker niet toegelaten om de inhoud van de website te gaan reproduceren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor normaal en strikt persoonlijk gebruik.

 
Inhoud

De website is louter bedoeld om de bezoeker een voorstelling te geven van het kantoor.

De informatie en/of juridische onderwerpen die verstrekt worden, zijn louter ten informatieve titel en zijn geen bindend juridisch advies.

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Aangezien de wetgever soms op korte termijn diverse wijzigingen doorvoert, kan de inhoud soms niet meer volledig overeenstemmen met de huidige stand van de wetgeving. U informeert zich het best, vooraleer de documenten of informatie aan te wenden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie of documenten die via de site ter beschikking worden gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Iedere aanspraak van een bezoeker die meent schade te hebben geleden door zich te baseren op de inhoud van de website of de daarin opgenomen links, dient te worden afgewezen.

 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alleen de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats waar de zetel van de bv Advocaat Nicolas Vanspeybrouck gelegen is, zijn bevoegd om te oordelen over de geschillen die uit het gebruik van de website zouden kunnen ontstaan.

Het Belgisch recht is van toepassing.