GDPR en cookies

Op 17.12.2019 werd er een baanbrekende beslissing genomen door de Gegevensbeschermingsautoriteit of de vroegere Privacycommissie.i.v.m. het gebruik van (analytische) cookies. 

Vroeger werd aangenomen dat een cookiepolicy voldoende was om analytische cookies, zoals Google Analytics of Hotjar te mogen toepassen op de website. Er werd dan verondersteld dat het doorklikken op de andere pagina’s van de website volstond als impliciete toestemming.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft deze zienswijze veranderd, waarbij er in de motivering van de beslissing meermaals verwezen wordt naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 01.10.2019. 

Het gebruik maken van niet-essentiële cookies wordt aanzien als een verwerking van persoonsgegevens, waarbij de surfer correct moet worden ingelicht vooraleer er een uitdrukkelijke toestemming kan volgen. 

Het louter publiceren van een cookie-policy volstaat dus niet meer. 

De eigenaar van de website kreeg een boete van 15.000 € of 1% van de jaaromzet. 
 

GDPR en cookies

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder