Algemene (contracts)voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak essentieel in een handelsrelatie, doch dit wordt merkwaardig genoeg vaak verwaarloosd.

Nochtans kunnen goed opgestelde algemene voorwaarden nu net doorslaggevend zijn in het kader van een juridisch geschil.

Wist u dat het perfect rechtsgeldig is om uw eigen aansprakelijkheid te gaan beperken via een clausule?

Ze kunnen voorts ook veel geld besparen door te werken met een bevoegdheidsclausule of geld opleveren door te voorzien in een renteclausule, boetebeding en/of verbrekingsbeding . 

Er zijn kortom tal van mogelijkheden.

Algemene (contracts)voorwaarden

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder