BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Waarom is de GDPR van belang voor ondernemers?

23-02-2018 Handel- en vennootschapsrecht GDPR/AVG

Waarom is de GDPR van belang voor ondernemers?

Toegegeven, de meeste rechten die de GDPR – AVG met zich meebrengt, zijn niet nieuw en waren vroeger al geïmplementeerd via wetgeving of rechtspraak.

(De Belgische Privacywet van 08.12.1992 (B.S. 18.03.1993), De Europese Privacyrichtlijn van 24.10.1995 (95/46/EG), De Europese e-Privacyrichtlijn van 12.07.2002 (2002/58/EG), De Telecommunicatiewet van 13.06.2005 (B.S. 20.06.2005), Het Wetboek Economisch Recht, De Belgische Camerawet van 21.03.2007, Arbeidswetgeving en privacygerelateerde Cao’s (cao nr. 38, 39, 68, 81 en 89).

De handhaving van deze rechten, was echter problematisch aangezien er geen sancties aan verbonden waren.

De GDPR – AVG biedt evenwel een gans scala aan sancties en maatregelen:

  • Zware sancties die oplopen tot 20.000.000 € of 4% van de wereldwijde omzet
  • Omkering bewijslast
  • Mogelijkheid tot het instellen van collectieve vorderingen
  • Krachtdadige toezichthoudende overheidsinstanties per lidstaat – Data Protection Authority (Privacycommissie)
  • Accountability – Verantwoordingsplicht
    • U dient te kunnen aantonen dat u de nodige maatregelen getroffen heeft om de verwerking te laten gebeuren conform de GDPR – AVG. 

U heeft er dus nu alle belang bij om zich te conformeren aan deze nieuwe wetgeving!

Contacteer ons vrijblijvend indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp.