Als misdrijf omschreven feit (MOF)

Een jongere kan in contact komen met de Jeugdrechter omdat hij of zij een ‘als misdrijf omschreven feit’ of MOF heeft gepleegd.

Een minderjarige kan nog niet vervolgd worden voor misdrijven, maar kan ze wel plegen.

Dit impliceert niet zomaar dat een jongere zomaar straffeloos zijn of haar gang kan gaan.

De Jeugdrechter beschikt immers over een heel gamma aan mogelijkheden en kan desgewenst passende maatregelen treffen.

 De voorlopige maatregelen worden dan behandeld op het kabinet van de Jeugdrechter, terwijl de zaak ten gronde voor de Jeugdrechtbank komt. 

Als misdrijf omschreven feit (MOF)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder