Verhuur via AirBnb

Enkele maanden terug was er veel te doen omtrent een huurder in het pittoreske Brugge die een kamer verhuurde via AirBnb.

Vooral populaire grootsteden worden momenteel geconfronteerd met dit fenomeen.

Strikt genomen is het onderverhuren van een gedeelte van een huurwoning niet verboden door de wetgever. Er is hiervoor zelfs een specifieke regeling voorzien (cfr. art. 4 §2 Woninghuurwet).

Evenwel wordt onderverhuur meestal wel uitgesloten in de huurovereenkomst.

Net om die reden werd de huurder door de Vrederechter van Brugge gesanctioneerd.
(Vred. Brugge 04.02.2016, T. Huur 2016, 59 met noot R. TIMMERMANS “App your service breekt het hosten van gasten via het bemiddelingsverhuurplatform AirBnb huur?”)

Verhuur via AirBnb