Flitsboetes en het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft deze week een aantal arresten geveld die veel stof hebben doen opwaaien.

Wat is er concreet aan de hand ?

Bij het merendeel van de verkeersovertredingen wordt er een foto genomen van de nummerplaat van het voertuig. Nadien worden de gegevens van de eigenaar van het voertuig opgezocht en krijgt deze over het algemeen een voorstel van minnelijke schikking toegestuurd.

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat de Politie niet de juiste machtiging heeft om de identiteitsgegevens van een overtreder te gaan opzoeken in de Kruispuntbank Voertuigen.

Klinkt u bekend in de oren ?

Dat kan. Enkele jaren terug was er eenzelfde problematiek met parkeerboetes en de inning via private (parkeer)bedrijven.

Deze lacune lijkt mij evenwel geen vrijgeleide om voortaan het gaspedaal verder in te drukken. Het zal immers niet lang duren vooraleer dit met een wetgevend initiatief zal opgelost zijn.

Vragen over verkeersinbreuken?

Flitsboetes en het Hof van Cassatie

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder