Huwelijksvermogen

Tijdens het huwelijk ontstaat er ook een huwelijksvermogen, zijnde de activa en passiva tussen de gehuwden. 

Meestal wordt dit een belangrijk punt van discussie tijdens de echtscheidingsprocedure. 

Voorbeelden hiervan zijn:

Wat is het statuut van de onroerende goederen die voor of tijdens het huwelijk werden aangekocht ?

Kan ik de woning overnemen van mijn partner ?

Hoe wordt de waarde bepaald van de gemeenschappelijke goederen ?

Wat is een woonstvergoeding ?

Aan wie komt de erfenis toe die ik tijdens het huwelijk ontving ? 

Kan ik de schenking van mijn ouders terug recupereren uit het huwelijksvermogen ?

Maar zelfs tijdens of voor het huwelijk kan men met juridische vragen zitten omtrent het huwelijksvermogen of de bescherming ervan.

Blijf niet met vragen zitten. Een eerste consultatie is gratis.

Huwelijksvermogen