AirBnb en mede-eigendom

In een eerder artikel onderzochten we reeds of een huurder een kamer mag onderverhuren via AirBnb

Veel syndici hebben zich ook al het hoofd gebroken over het feit of dit toegelaten is door een mede-eigenaar. 

In België is daar nog niet veel rechtspraak over terug te vinden. Bij onze noorderburen zijn er wel al enkele precedenten gekend (cfr. beschikking van het Gerechtshof van Amsterdam van 10 september 2013).

Hierin wordt duidelijk gesteld dat een appartementsgebouw in principe wordt opgericht voor privé-bewoning. Indien er een kamer of appartement op regelmatige basis voor zeer korte termijn wordt verhuurd, dan wordt het niet meer gebruikt voor normale bewoning.  Dergelijke commerciële kortverhuur heeft duidelijk een totaal andere grondslag dan de verhuring op korte termijn die valt onder de (Belgische) Woninghuurwet, aangezien daar duidelijk de klemtoon ligt op wonen.

Graag meer info ? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

AirBnb en mede-eigendom