Dienstenwet

1.   Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Nicolas Vanspeybrouck.
Mr. Nicolas Vanspeybrouck is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Het kantoor van Mr. Vanspeybrouck is gevestigd te 8660 DE PANNE, Markt 10.

Mr. Nicolas Vanspeybrouck oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bv. Zijn vennootschap heet bv Advocaat Nicolas Vanspeybrouck.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 8660 DE PANNE, Markt 10. Het B.T.W.-nummer van het kantoor van Mr. Vanspeybrouck is BE0807.380.092.

Per e-mail kan u Mr. Nicolas Vanspeybrouck bereiken via advocaat@nicolas-vanspeybrouck.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Vanspeybrouck is verzekerd bij Amlin Europe nv, met zetel te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Vanspeybrouck verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

2.   Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Vanspeybrouck, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Mr. Vanspeybrouck treedt ook regelmatig op in het kader van gerechtelijke mandaten, zoals collectieve schuldenregelingen, faillissementscurator, bewindvoerder, curator over onbeheerde nalatenschappen, voogd ad hoc, …

De overeenkomst die u met Mr. Vanspeybrouck aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Veurne bevoegd.

 

3.   Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Vanspeybrouck als volgt bereiken:
Via post op het adres: 8660 DE PANNE, Markt 10,
Via telefoon op het nummer: (058) 411 620,
Of via e-mail op het adres: advocaat@nicolas-vanspeybrouck.be

 

4.   Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Het optreden van Mr. Vanspeybrouck is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement: Codex Deontologie voor Advocaten (B.S. 30.09.2014).
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie West-Vlaanderen, Langestraat 120, 8000 BRUGGE, tel: (050) 331 680, info@baliewestvlaanderen.be.