BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Nieuwe camerawet.

08-07-2018 Handel- en vennootschapsrecht GDPR/AVG

Er is een wetswijziging doorgevoerd aan de bestaand Wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, de zogenaamde 'Camerawet'.

Niet toevallig zijn de wijzigingen sedert 25.05.2018 van kracht geworden.

De wet is niet van toepassing op het gebruik van camera’s op de werkvloer die specifiek er op gericht zijn om de goederen te beschermen en de arbeiders/bedienden te controleren. Hiervoor blijft tot nader order CAO nr. 68 gelden.

Er zal in de toekomst vereist zijn om een register bij te houden met de cameraverwerkingen, dat dus gelijkaardig zal zijn aan het register voor de gegevensverwerkingen (GDPR). Een concreet model moet wel nog door de Koning worden opgesteld.

Voorts moet er voor 25.05.2020 een nieuwe aanmelding van de bestaande bewakingscamera's gebeuren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie). Dit kan via deze link.

Meer informatie gewenst omtrent privacy en GDPR? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.