Verval tot het recht tot sturen (rijverbod)

Meer en meer wordt het verval tot het recht tot sturen (rijverbod) gekoppeld aan een aantal voorwaarden. 

Het kan daarbij gaan om de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken, nl.

  • Theoretisch examen
  • Praktisch examen
  • Geneeskundig onderzoek
  • Psychologisch onderzoek

Het herstel tot het recht tot sturen is dan enkel mogelijk indien men geslaagd is voor deze examens.. 

Zeer recenteljik werd het theorretisch en praktisch examen afhankelijk gesteld van een bijkomende voorwaarde.

Zo dient men thans 12 uren theorieles volgen alvorens te kunnen deelnemen aan het theoretisch examen (rijbewijs B). 

Het praktisch examen werd afhankelijk gesteld van 10 uren rijlesen (rijbewijs B).

Het volstaat dus niet om gewoon het examen te gaan afleggen.

Verval tot het recht tot sturen (rijverbod)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder