Alimentatie of onderhoudsbijdrage

Alimentatie of onderhoudsbijdrage is dikwijls een strijdpunt in het kader van een echtscheiding. 

Dit hoeft evenwel niet beperkt blijven tot de kinderen

TIjdens het huwelijk blijven echtgenoten elkaar bijstand verschuldigd, zelfs al leven zij niet meer samen. Ook na de echtscheiding kan er een alimentatie verschuldigd zijn, al blijft dit beperkt tot de duur van het huwelijk.

In sommige gevallen dienen kinderen bij te dragen in de kosten van onderhoud voor hun behoeftige ouders. 

Er bestaan dus diverse vormen die gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden. 

Gelet op de complexiteit laat u zich dus beter bijstaan door een ervaren raadsman. 

Alimentatie of onderhoudsbijdrage