BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Overmacht in tijden van Corona Bis

29-03-2020 Burgelijk Recht

In een vorige blogpost hebben wel al de normale wettelijke regeling aangehaald i.v.m. overmacht. 

Ondertussen heeft de Federale regering een nota gepubliceerd inzake het verbod van de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard. 

Er werd met name verduidelijkt wie er voor de kosten opdraait indien de activiteit niet kan doorgaan. 

Er is hierin duidelijk verklaard dat de organisator van het event een tegoedbon kan geven aan al diegenen die een toegangsticket kochten. De organisator is dus geenszins verplicht om zomaar de betaalde gelden terug te storten. 

Een tegoedbon kán:

  • Als de activiteit op een latere datum georganiseerd wordt op dezelfde plaats, of op een plaats die in de buurt ligt.
  • Als die activiteit georganiseerd wordt binnen het jaar na het uitreiken van de tegoedbon.
  • De tegoedbon ‘vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs werd betaald’.
  • Er worden de houder geen kosten aangerekend voor het afleveren van de tegoedbon.
  • Op de tegoedbon staat uitdrukkelijk dat die werd afgeleverd omwille van de coronacrisis.

De houder van het ticket kan echter eisen dat het ticket terugbetaald wordt als hij kan bewijzen dat hij verhinderd is op de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden.

Ook als het evenement niet opnieuw georganiseerd wordt, heeft de houder van het toegangsbewijs recht op terugbetaling van zijn ticket of tegoedbon, tegen de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.

De organisator moet het ticket dan tegen 19 juni 2020 ten laatste terugbetalen.

Contacteer ons indien u meer informatie wenst over dit onderwerp.