Vastgoed 0

Bouwgeschillen komen vaker voor dan u denkt!

Er wordt wel eens gezegd dat de Belg een baksteen in zijn maag heeft. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bijna iedereen wel eens bouwt, verbouwt of renoveert.

Er komt heel wat bij kijken en gaat meestal ook over een aanzienlijk budget.

Helaas loopt niet altijd alles zoals gepland of verhoopt. 

Een aannemer of architect kan fouten maken bij de uitvoering of de samenwerking verloopt stroef. Anderzijds kan men als archittect,of aannemer ook geconfronteerd worden met een onwillige bouwheer.

De problemen kunnen soms grote gevolgen hebben. 

Meestal valt men dan terug op de gemaakte contracten of afspraken.

Ook nadien kunnen er verborgen gebreken opduiken die mogelijks zelfs de stabiliteit kunnen bedreigen. 

Het is dan ook belangrijk dat deze correct zijn opgesteld en dat u zich vanaf het prille begin deskundig laat bijstaan zodat de discussie achteraf niet escaleert. 

meer

Advocaat gespecialiseerd in vastgoed
Contracten

Met uw architect moet u verplicht een schriftelijke overeenkomst opstellen.

Met uw aannemer is dat niet verplicht, maar wel aangeraden.

Vaak hebben architecten en aannemers zelf een standaardcontract. Daar is niets mis mee, maar lees elk contract goed na en onderteken niets dat u niet begrijpt.

Stel vragen en onderhandel. Laat de overeenkomst desnoods nalezen door een advocaat indien u zekerheid wil.

Hij kan vanuit zijn ervaring eventuele pijnpunten onmiddellijk blootleggen.

Wanneer raadpleegt
u het best
een advocaat?

Een advocaat is vanaf het prille begin, uw trouwe partner van uw bouwproject.

Hij leest uw contracten na en wijst u op eventuele valkuilen of onduidelijke regelingen. Zo vermijdt u later problemen. Zijn er toch gebreken aan de woning, dan stelt uw advocaat de aannemer of architect in gebreke.

Hij zoekt voor u uit of zij aansprakelijk zijn voor de gebreken en of het zin heeft een procedure voor de rechtbank te starten.

U heeft een
bouwgeschil?

U meent het slachtoffer te zijn van een gebrek of tekortkoming aan uw woning?

Neem dan voor alle zekerheid contact met ons op zodat we samen uw dossier kunnen bekijken en, indien nodig, de juiste stappen kunnen ondernemen om uw rechten te vrijwaren.

Het kantoor heeft in de loop der jaren een stevige reputatie uitgebouwd op het gebied van bouwgeschillen.

Enerzijds spruit dit voort uit eigen interesses en opgedane ervaringen.

Anderzijds heeft dit ook veel te maken met de specifieke ligging van het kantoor.

Er zijn aan onze kust nu eenmaal veel bedrijven actief in de bouwsector én heel wat particulieren die er eigenaar zijn van een huis, appartement of tweede verblijf.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze blog, waar we o.a. volgende onderwerpen behandelen:

Een advocaat: beter vroeg dan laat.

Communicatie is een essentieel onderdeel in het leven van eenieder. Vrijwel elk geschil is te wijten aan een fout in de communicatie tussen de betrokken partijen. Een klein misverstand kan al snel uitmonden in een hoog oplopende ruzie. Zakelijk of privé.

‘Een advocaat beter vroeg dan laat’ is dan ook de zeer toepasselijke slagzin van de Orde van Vlaamse Balies, de overkoepelende organisatie van de advocaten in Vlaanderen.

Het is net in het prille begin van een discussie dat een advocaat het verschil kan maken. Hij hoeft zich daarvoor niet noodzakelijk openlijk te manifesteren.

Soms kunnen een aantal kleine raadgevingen al voldoende zijn. Meestal kan u dan een dure en/of lange gerechtelijke procedure vermijden. Aarzel vooral niet en contacteer mij wanneer u een juridisch probleem heeft.

Een vroege aanpak verhoogt uw slaagkansen immers fors. Een eerste consultatie (30 minuten) is bovendien gratis en totaal vrijblijvend.