Verjaring bij (lichte) verborgen gebreken

Bij het brede publiek leeft het hardnekkige misverstand dat alle bouwgebreken zomaar vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en/of architect.

In een vorige blogpost werd er hier al dieper op ingegaan.

De meest voorkomende problemen handelen over (lichte) verborgen gebreken.

Dit gaat over constructiefouten die bij de oplevering niet konden worden vastgesteld en die op een later moment opduiken (De problematiek van zichtbare gebreken wordt hier behandeld). 

De absolute termijn om verborgen gebreken in te roepen, vervalt na 10 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de voorlopige/definitieve) oplevering. 

In tegenstelling tot gebreken die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid, is er daarenboven nog een bijkomende proceduretermijn. Het gaat om een zeer beperkte periode waarbij de bouwheer naar de rechtbank moet stappen na het ontdekken van het verborgen gebrek. Er kan hierbij nog rekening worden gehouden met het feit dat er onderhandelingen liepen met de aannemer/architect om tot een minnelijke regeling te komen, doch dit mag geen jaren aanslepen! 

Indien men te lang wacht, loopt de bouwheer het risico dat de vordering wordt afgewezen. 

Het is dus belangrijk om dergelijke zaken niet te laten liggen en onmiddellijk juridisch advies in te winnen bij een specialist. 

Verjaring bij (lichte) verborgen gebreken

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder