BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Gebod nr. 5 voor verhuurders - Het huurcontract registeren!

29-09-2019 Huurrecht Burgelijk Recht

Het huurcontract registeren! 

In principe dient de verhuurder binnen de twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst deze te laten registeren bij het kantoor Rechtszekerheid (vroegere Registratie). Dit geldt in principe ook voor de plaatsbeschrijving. 

Voor huurcontracten vanaf 01.01.2019 vindt u dit terug onder art. 11 van het Vlaams Huurdecreet, voor oudere contracten is dat art. 5bis Woninghuurwet.

Het lijkt vrij banaal, maar toch wordt dit door veel verhuurders vergeten. 

Indien de overeenkomst niet binnen de vooropgestelde termijn geregistreerd is, loopt men het risico om een boete te krijgen (25 €, artikel 161, 12° Wetboek Registratierechten)

Evenwel veel belangrijker is dat de huurder over de mogelijkheid beschikt om het huurcontract op te zeggen (art; 20 e.v. Vlaams Huurdecreet of art. 3 §5 lid 3 Woninghuurwet). De huurder moet daarbij geen opzegtermijn in acht nemen of een opzegvergoeding betalen!

Het loont dus zeker de moeite om een huurovereenkomst te laten registreren. 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.