Vastgoed 0

Appartementsmede-eigendom/Syndicus

Bij het aankopen van een appartement, koopt men niet alleen een private kavel maar ook een stuk in de gemene delen van het gebouw.

Door deze gedwongen mede-eigendom zijn daar automatisch een aantal wettelijke spelregels aan verbonden die dienen gerespecteerd worden. 

Deze worden in een aantal documenten vastgelegd.

meer

vastgoed
Welke documenten zijn er meestal?

De basisakte beschrijft wat er privatief is en wat er gemeenschappelijk is in het gebouw. Ze bepaalt ook ieders aandeel in de gemeenschappelijke delen. Het reglement van mede-eigendom beschrijft de rechten en plichten van de mede-eigenaars, regelt hoe de kosten tussen de mede-eigenaars moeten worden verdeeld, maar bevat ook de praktische informatie over de werking van de algemene vergadering, de raad van mede-eigendom en de bevoegdheden van deze organen.

Zowel de basisakte als het reglement van mede-eigendom moet worden opgesteld bij notariële akte.

Het reglement van inwendige orde bevat meer concrete en praktische afspraken over de manier waarop de bewoners met elkaar leven in het gebouw. Het is een soort huishoudelijk reglement waarin bijvoorbeeld kan staan dat een bewoner geen huisdieren mag houden. Meestal stelt de syndicus zo’n reglement op. De algemene vergadering van mede-eigenaars keurt het reglement goed waardoor het van kracht wordt. Dat hoeft niet via een authentieke akte te gebeuren maar kan via een onderhandse akte.

Waarom raadpleegt
u het best
een advocaat?

Soms duiken daar problemen en/of betwistingen op.

Deze betwistingen of discussies kunnen zeer divers zijn.

Zijn de beslissingen wel geldig tot stand gekomen?

Meent u een te groot aandeel in de gemeenschappelijke kosten te moeten betalen? Bent u niet akkoord met een beslissing van de Algemene Vergadering?

U heeft een geschil met de syndicus?

De materie is dus erg complex en is soms gekoppeld aan een aantal verjaringstermijnen. Het is dan ook sterk aan te bevelen om u vanaf het begin te laten bijstaan door een ervaren raadsman.

Wij beschikken in ons kantoor over een uitgebreide expertise in dit domein!

Gezien onze ligging worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met deze materie. Het behandelen én oplossen van allerhande problemen inzake mede-eigendom maken dus eigenlijk quasi de hoofdmoot uit van het kantoor.

Neem gerust contact met ons op voor een deskundig vrijblijvend advies.

In onze blog treft u nog meer informatie aan over o;a. volgende onderwerpen:

Een advocaat: beter vroeg dan laat.

Communicatie is een essentieel onderdeel in het leven van eenieder. Vrijwel elk geschil is te wijten aan een fout in de communicatie tussen de betrokken partijen. Een klein misverstand kan al snel uitmonden in een hoog oplopende ruzie. Zakelijk of privé.

‘Een advocaat beter vroeg dan laat’ is dan ook de zeer toepasselijke slagzin van de Orde van Vlaamse Balies, de overkoepelende organisatie van de advocaten in Vlaanderen.

Het is net in het prille begin van een discussie dat een advocaat het verschil kan maken. Hij hoeft zich daarvoor niet noodzakelijk openlijk te manifesteren.

Soms kunnen een aantal kleine raadgevingen al voldoende zijn. Meestal kan u dan een dure en/of lange gerechtelijke procedure vermijden. Aarzel vooral niet en contacteer mij wanneer u een juridisch probleem heeft.

Een vroege aanpak verhoogt uw slaagkansen immers fors. Een eerste consultatie (30 minuten) is bovendien gratis en totaal vrijblijvend.