BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Voorlopige bewindvoering

10-10-2017 Burgelijk Recht

Sommige mensen zijn niet (meer) in staat om hun vermogen te beheren. Dit kan aangeboren zijn of ontstaan zijn door een ongeval of ziekte. 

In dergelijk geval kan de Vrederechter een bewindvoerder aanstellen die voortaan zal instaan voor de goederen of de staat van deze persoon.

Het gaan om een gerechtelijk mandaat waarbij men op gezette tijdstippen rekening en verantwoording verschuldigd is omtrent het beheer.

Door het systeem van bewindvoering wordt de persoon in kwestie beperkt handelingsbekwaam, zodat deze niet zomaar alleen nog contracten kan afsluiten.

Dit zorgt ervoor dat malafide personen geen misbruik kunnen maken van de zwakkere toestand van de betrokkene. 

Heeft u vragen omtrent bewindvoering ?

Het kantoor treedt al vele jaren op als bewindvoerder en kwam ook al diverse malen tussen als raadsman in bestaande bewindvoeringen.

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste consultatie.