BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Het protesteren van facturen

14-04-2019 Handel- en vennootschapsrecht

Algemeen wordt aangenomen dat handelaren moeten reageren indien zij het niet eens zijn met een factuur. Deze verplichting is een gevolg aan de positieve betekening die tussen handelaren aan het stilzwijgen wordt gehecht bij de ontvangst van documenten, briefwisseling, e.d.m.. De grondslag kan hiervoor gevonden worden in art. 25 W. Kh. 

De bewijslast van het protest rust op de klant, hetgeen bij handelaren door alle middelen van recht mag worden geleverd. Het is evenwel altijd aan te raden om schriftelijk te protesteren en de bewijzen hiervan bij te houden. 

Een protest moet steeds gemotiveerd en tijdig gebeuren. Er bestaat geen algemene tijdslimiet om een factuur te protesteren, doch men moet daar geen weken mee wachten. Algemeen wordt aangenomen dat een klant voor de controle van complexe opdrachten/facturen heel wat meer tijd nodig heeft dan bij eenvoudige facturen die snel kunnen nagezien worden.

Vaak wordt er bij een protest de algemene voorwaarden uit het oog verloren. Het is van belang ook deze te protesteren indien u hiermee niet akkoord bent. 

Het komt vaak voor dat algemene voorwaarden plots opduiken in de factuur. Dit is uiteraard niet toegelaten aangezien het gaat om een ongeoorloofde aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst. 

In deze bijdrage wordt er niet ingegaan op de relatie handelaar - consument. Aangezien art. 25 W. Kh. niet geldt voor consumenten is er ook geen dergelijk vermoeden. Het sitlzwijgen van een consument heeft dus niet automatisch de aanvaarding van de factuur tot gevolg. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vandaag nog contact met op ons kantoor.