BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Gebod nr. 7 voor huurders - Opletten met ENAC!

11-11-2018 Huurrecht Burgelijk Recht

Opletten met ENAC!

Indien een huurder om een of andere reden overlast ondervind of meent enige huurderving te lijden, wordt er nogal snel de zogenaamde Exceptio Non Adimpleti Contractus (ENAC) toegepast.

De exceptie van niet-uitvoering of opschortingsrecht houdt concreet in dat een deel of het geheel van de eigen verbintenissen wordt opgeschort totdat de verhuurder de stoornis oplost.

In het huurrecht wordt dit veelvuldig door de huurder toegepast, maar meestal op een totaal verkeerde manier.

Eerst en vooral moet de verhuurder diverse malen voorafgaandeljk schriftelijk in gebreke zijn gesteld om deze te wijzen op de stoornis of gebrek. De verhuurder moet ook de nodige tijd krijgen om het op te kunnen lossen.

Indien dit geen soelaas brengt, moet er een nieuwe aanmaning komen waarbij de verhuurder in kennis wordt gesteld van het feit dat de ENAC zal worden toegepast.

Voorts moet de opschorting van de eigen verbintenissen in verhouding staan met de stoornis. Zo zal niet aanvaard worden dat er helemaal geen huur meer betaald wordt, indien het huurgoed nog kan bewoond worden. Het is altijd een bijzonder moeilijke oefening om dit correct te gaan inschatten, maar uiteindelijk wel van cruciaal belang. Indien de rechtbank uiteindelijk oordeelt dat de inhouding onterecht was of er te veel werd ingehouden, dan kan dit bijzonder nadelige gevolgen hebben. Zo kan er geoordeeld worden dat de huurovereenkomst hierdoor verbroken wordt in het nadeel van de huurder, met alle bijkomende kosten vandien. 

Laat u dus in dergelijke materie correct bijstaan. Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend advies.