Direct Marketing en GDPR (bis)

In een vorige blogpost, kon u al lezen dat u echt niet voor iedere klant opnieuw toestemming moet vragen voor het versturen van een nieuwsbrief.

Wat nu met uw zorgvuldig aangelegde lijst met prospects?

De GDPR-verordening is daar niet volledig duidelijk over.

Sommigen stellen dat voor deze prospects er voortaan een voorafgaandelijke toestemming nodig is, zelfs al beschikt u voor 25.05.2018 over hun contactgegevens. Uit studies blijkt dat maar 3 à 5 % van de ontvangers ook effectief toestemming verleent.

Een andere strekking stelt zich veel pragmatischer op en gaat er van uit dat u deze prospects kan blijven aanschrijven. Het is wel aan te bevelen om deze lijst zeer kritisch te bekijken en u de vraag te stellen of de lijst nog up to date is. Is een prospect die al 10 jaar in uw lijst zit en nooit klant is geworden nog altijd effectief een prospect voor u? Voorts moet er een duidelijke opt out mogelijkheid voorzien zijn. 

Ten einde later problemen te vermijden, is het aan te raden om de prospects van voor 25.05.2018 in een afzonderlijke lijst te zetten. Hetzelfde doet u met de contacten van na 25.05.2018, waarbij u wel een voorafgaandelijke toestemming nodig hebt.

U kan dan snel en gemakkelijk handelen indien er hierover later meer duidelijkheid komt in de rechtspraak.

Direct Marketing en GDPR (bis)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder