BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Moet ik mij zorgen maken over de sancties in de GDPR?

05-03-2018 Handel- en vennootschapsrecht GDPR/AVG

Moet ik mij zorgen maken over de sancties in de GDPR?

Ja !

Grote ondernemingen en multinationals zullen als eerste geviseerd worden, doch dit impliceert niet dat u als KMO tussen de mazen van het net kunt glippen.

Vanaf het moment dat er iemand een klacht indient ten aanzien van uw onderneming, is de Privacycommissie verplicht om dit te gaan onderzoeken.

Mocht dan blijken dat u niet voldoet aan de dwingende vereisten van de GDPR – AVG, dan riskeert u evenzeer de sancties.

De GDPR – AVG zal vanaf 25.05.2018 een bijkomend instrument zijn dat gebruikt of misbruikt kan worden in het kader van eender welke juridisch geschil dit uw onderneming kan hebben met klanten, leveranciers, personeel e.d.m.

Het is dus ten zeerste aan te raden om u op voorhand de gepaste maatregelen te nemen.