BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Verbintenissen strekken partijen tot wet (art. 1134 B.W.).

Indien partijen één of meerdere verbintenissen op zich nemen, dan zijn zij gehouden om deze uit te voeren. 

Soms kunnen er evenwel moeilijkheden rijzen of voelt een partij zich bedrogen.

In dergelijk geval is het goed om u te laten bijstaan door een ervaren raadsman.

Soms zijn bepaalde overeenkomsten niet duidelijk opgesteld of zijn ze vatbaar voor meerdere interpretaties. 

Laat de discussie niet verder escaleren en neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een eerste advies.