Wat valt er onder de term “persoonsgegevens"?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waardoor een natuurlijk persoon kan geïdentificeerd worden.

Merk op dat dit begrip zeer ruim geïnterpreteerd wordt !

Het blijft dus zeer zeker niet beperkt tot een naam, voornaam, geboortedatum of adres.

Zo kunnen bepaalde gegevens - die op het eerste zicht niets te maken hebben met persoonsgegevens - door toevoeging van bepaalde informatie toch onder de GDPR vallen.

Er wordt dan ook algemeen aanvaard dat zelfs (dynamische) IP-adressen – de unieke cijfercombinaties waarmee computers op het internet onderling met elkaar communiceren – als persoonsgegevens kunnen aanzien worden.

Een en ander moet uiteraard concreet voor elk specifiek geval bekeken worden, maar sta toch maar eens stil bij de gegevens die u verwerkt.

Wat valt er onder de term “persoonsgegevens"?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder