Bouwen en de tienjarige aansprakelijkheid

In art. 1792 en 2270 .W. is er voorzien dat architecten en aannemers gedurende 10 jaar aansprakelijk zijn voor hun werken. 

Bij het brede publiek bestaat er nogal wat verwarring omtrent het toepassingsgebied van deze wetsartikelen.
Immers zullen niet alle gebreken zomaar hieronder vallen.

De tienjarige aansprakelijkheid is strikt gebonden aan een aantal duidelijke criteria:

  • Eerst en vooral moet het gaan om een gebouw of een groot werk van onroerende aard.
  • Ten tweede moet het gebrek zo ernstig zijn dat het de stevigheid van het gebouw of één van zijn hoofdbestanddelen in het gedrang brengt.
  • Ten slotte moet een fout kunnen worden aangetoond.

De ingangsdatum van deze garantietermijn is voorts ook gebonden aan een aantal voorwaarden en afhankelijk van type van eigendom.

De praktijk leert dat de meeste gebreken eerder lichte verborgen gebreken zijn. Alhoewel deze dikwijls zeer vervelend van aard zijn, worden deze toch als licht gecatalogeerd in die zin dat zij geen impact hebben op de stevigheid van het gebouw.

Dit impliceert niet dat u als gedupeerde zomaar in de kou zou blijven staan.

Bouwen en de tienjarige aansprakelijkheid

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder