BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Overdracht van handelshuur

12-05-2019 Huurrecht Handel- en vennootschapsrecht

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe voor minimaal 9 jaar afgesloten. 

Soms komen er nieuwe uitdagingen op uw pad, waardoor u zou een einde willen stellen aan de handelshuur. 

Ten einde grote schadevergoedingen te vermijden, is in dat geval een overdracht van de handelshuur te overwegen. 

In principe is een dergelijke overdracht niet verboden (art. 1717 B.W.). Hiervan kan evenwel worden afgeweken in de overeenkomst zelf.

Evenwel kan een handelshuur altijd worden overgedragen indien ook de handelszaak wordt mee overgenomen (art. 10 Handelshuurwet). De overlater dient de verhuurder hiervan per aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot op de hoogte te brengen. De verhuurder beschikt dan over een termijn van 30 dagen om zich hiertegen te verzetten. De overlater dient dan binnen de vijftien dagen de Vrederechter te vatten indien hij zich niet kan vinden in het verzet van de verhuurder. 

Uit de praktijk blijkt dat de meeste verhuurders zich akkoord verklaren met de overdracht. 

Er is wel een groot nadeel verbonden aan de overdracht. Conform art. 11, III Handelshuurwet blijft de overlater samen met de overnemer aansprakelijk voor alle uit de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze aansprakelijkheid komt te vervallen zodra er een handelshuurvernieuwing wordt toegestaan aan de overnemer of er een stilzwijgende verlening komt. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.