De buitengewone kosten

Onlangs raakte bekend dat Minister van Justitie, Koen Geens aan het werken is aan een KB dat een lijst van de zogenaamde buitengewone kosten moet vastleggen. 

Het gaat dus om kosten die niet inbegrepen zijn in de gewone onderhoudsbijdrage voor de kinderen. 

Volgens de Minister zouden er met de lijst veel discussies tussen ex-partners kunnen vermeden worden. 

Het is correct dat er nogal wat wrevel kan ontstaan omtrent deze kosten. Het lijkt evenwel twijfelachtig of een dergelijke lijst de problemen zal oplossen. 

De meeste discussies gaan immers niet over de kwestie of een beugel of bril onder de noemer van buitengewone kosten valt.

Enerzijds bestaan er veel geschillen over de noodzakelijkheid van de gemaakte kost. Is het bijvoorbeeld strikt medisch noodzakelijk dat de zoon of dochter jarenlang een beugel moet dragen of is het enkel om een kleine, vrij banale onvolkomenheid te corrigeren? Anderzijds kan er een discussie ontstaan omtrent het feit of er een bril moet gekocht met een duur merkmontuur, dan wel van een goedkopere en even kwalitiatieve versie. ,  

Een dergelijke lijst is voorts niet nieuw. Het Hof van Beroep te Gent hanteert al jaren een soortgelijke oplijsting van buitengewone kosten. 

De buitengewone kosten