Verontrustende Opvoedingssituatie (VOS)

Meestal komt een minderjarige in contact met de Jeugdrechter omdat deze laatste van oordeel is dat de context of leefomgeving waarin de jongere op dat moment verblijft of woont niet geschikt is.

Soms kan het dus gaan om probleemjongeren die in de knoop liggen met zichzelf en bijvoorbeeld spijbelen, maar in de meeste gevallen zijn het de ouders die zelf niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

Men spreekt hier dan over een "Verontrustende Opvoedingssituatie" (VOS).

Het kan gaan om een tijdelijke crisissituatie, maar sommige jongeren blijven gedurende langere tijd onder toezicht van de Jeugdrechter.

Dit impliceert niet noodzakelijk dat de kinderen altijd worden geplaatst.

De Jeugdrechter zal dit altijd proberen te vermijden.

Een (ambulante) begeleiding of het volgen van een cursus (bv. om te leren omgaan met agressie) kan evenzeer tot de mogelijkheden behoren. 

Verontrustende Opvoedingssituatie (VOS)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder