Flitsboetes en het Hof van Cassatie (bis)

Bij snelheidsovertredingen, wordt er meestal melding gemaakt van een vastgestelde en een gecorrigeerde snelheid. 

Er was een praktijk ontstaan bij sommige politierechters om alleen nog rekening te houden met de vastgestelde -hogere- snelheden. 

Dit is nu verleden tijd. Het Hof van Cassatie heeft immers in al haar wijsheid bij arrest d.d. 04.04.2017 (P. 15.0057.N/2) geoordeeld dat men enkel rekening mag houden met de gecorrigeerde snelheden 

Ter info de correctiemarges worden als volgt wettelijk berekend: 

  • 20 % voor snelheden onder de 30 km/h;
  • 6 km/h voor snelheden van 30 km/h tot 100 km/h;
  • 6 % voor snelheden boven de 100 km/h.

(Punt 5.2 van de bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 12.10.2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, B.S. 25.10.2010.)

Bron foto (http://www.dirkdebaan.nl)

Flitsboetes en het Hof van Cassatie (bis)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit ondewerp.

Ik help je graag verder