Onderneming 0

Factuurinvorderingen

Problemen met de invordering van uw facturen? 

Uw factuurvoorwaarden zijn aan een update toe?

Uw klant heeft financiële moeilijkheden?

Het Ondernemingsrecht (vroeger: handelsrecht) betreft de behandeling van geschillen waarbij een ondernemer (voorheen: handelaar) betrokken is.

Niet alleen door hard te werken kan men een succesvol bedrijf runnen.

Veel bedrijven geven hun klanten eigenlijk een gratis krediet door de openstaande facturen niet strikt genoeg op te volgen. U kan erger voorkomen door een beroep te doen op onze incassodienst.

Indien u over performante algemene voorwaarden beschikt, kan dit tegen een minimale kostprijs. 

Uiteraard kan u ook bij ons terecht voor de opmaak van deze sluitende contractsvoorwaarden.

Daarnaast kan u laten nazien of uw klant wel nog solvabel is.

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over dit onderwerp.

meer

nicolas

Vennootschapsrecht.

Het Vennootschapsrecht legt de spelregels vast inzake rechtspersonen, zoals de bvba, nv, vof, enz.

Advies nodig bij de oprichting van uw vennootschap?

Het kantoor kan u advies verstrekken en bijstand verlenen omtrent de keuze van rechtspersoon en de oprichting ervan.

De oprichting van sommige vennootschapsvormen kan misschien wel aanlokkelijk lijken aangezien er niet veel oprichtingskapitaal vereist is, maar heeft u al stilgestaan bij de gevolgen indien uw project toch verkeerd afloopt?

Wat te doen bij een gerechtelijk akkoord (WCO) of faillissement van een klant ?

Uw raadsman kan u helpen bij het indienen van een aangifte schuldvordering en het verder opvolgen van het faillissement.

Er kan ook bemiddeld worden om uw rechten zoveel als mogelijk te vrijwaren. 

Een geschil tussen aandeelhouders ?

Een geschil tussen aandeelhouders, vennoten of zaakvoerders kan een zaak volledig lam leggen.

Het is dan ook van cruciaal belang dat er in een vroeg stadium kan ingegrepen worden om erger te voorkomen.

U wilt toch immers uw vennootschap niet failliet zien gaan omwille van een banale uit de hand gelopen twist ? 

Informeer u in ieder geval al grondig vooraf!

Dagelijks stellen wij in onze praktijk vast dat een aantal handelsgeschillen hadden kunnen vermeden worden  door vooraf, in detail en met kennis van zaken, alle (bestaande) contracten, factuurvoorwaarden en andere overeenkomsten eens tegen het licht te houden.

Neem dus zeker met ons hiervoor tijdig contact op.

Het zou u wel eens achteraf veel kopzorgen en kosten kunnen besparen.

Het handelsonderzoek