BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Gevolgen van een aanvaarde/niet-geprotesteerde factuur

09-06-2019 Handel- en vennootschapsrecht

De aanvaarding van een factuur brengt een aantal rechtsgevolgen met zich mee. Een niet tijdig geprotesteerde factuur wordt gelijkgesteld met een aanvaarde factuur. 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar gelang de klant een handelaar is of niet. 

 • Handelaar
  • De aanvaarding brengt een wettelijk bewijs mee van het bestaan van de overeenkomst zoals deze blijkt uit de vermeldingen van de factuur.
  • De grondslag hiervoor is art. 25 W. Kh. UIt de bewoordingen van dit wetsartikel zou men ten onrechte kunnen denken dat dit enkel beperkt is tot een koop/verkoop. Dit is niet correct. Gelet op de behoefte van een vlot handelsverkeer, wordt aangenomen dat deze bewijsregel ook op andere overeenkomsten van toepassing is. 
 • Consument
  • Aangezien art. 25 W. Kh. niet van toepassing is op consumenten, levert de aanvaarde factuur niet het volledige bewijs van de overeenkomst op. 
  • Het kan ook niet ingeroepen worden als een begin van bewijs, aangezien de factuur niet uitgaat van de consument.  
  • Men kan zich wel baseren op art. 1341 B.W. voor bedragen lager dan 375 €

De andere regeling voor consumenten impliceert niet dat facturen helemaal geen bewijswaarde hebben. Het is gewoon minder primordiaal dan bij de professionele klant. 

Zeker bij handelaren is het absoluut vereist dat men een factuur tijdig en gemotiveerd zal protesteren indien men niet akkoord gaat met de inhoud ervan. Indien men dit niet doet kan dit uiteindelijk zwaar aangerekend worden. 

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vandaag nog.