Collectieve schuldenregeling

Advocaat Vanspeybrouck

Wanneer een collectieve schuldenregeling (CSR)?

Heeft u schulden en geraakt u er stilaan niet meer uit?

U krijgt de ene gerechtsdeurwaarder na de andere aan uw deur?

Dan kan u ervoor opteren om een collectieve schuldenregeling op te starten.

Mensen met veel schulden kunnen een dergelijk verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank. Die wijst u meestal een advocaat toe als schuldbemiddelaar.

Hoe werkt een collectieve schuldenregeling (CSR)?

Er bestaan heel wat hardnekkige misvattingen omtrent een collectieve schuldenregeling (CSR), waardoor heel wat mensen aarzelen om de stap te zetten.

Nochtans kan dit veel druk en stress wegnemen.

Bij een collectieve schuldenregeling werkt een schuldbemiddelaar een plan uit om structurele schulden volledig of gedeeltelijk terug te betalen. Mensen met veel schulden kunnen zo toch nog een menswaardig leven leiden, zonder de voortdurende druk van schuldeisers en gerechtsdeurwaarders.

De maximale duurtijd van een schuldbemiddeling is beperkt tot 7 jaar en deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de Arbeidsrechtbank de verzoeker heeft toegelaten tot de CSR.

De inkomsten worden vanaf dan weliswaar gestort op de rubriekrekening van de schuldbemiddelaar, maar dit neemt niet weg dat u desgewenst nog altijd kan instaan voor een aantal betalingen. Sommige mensen verkiezen evenwel dat de schuldbemiddelaar het volledig beheer overneemt.  

In samenspraak met de schuldbemiddelaar wordt er een wekelijks of maandelijks leefgeld bepaald. Uiteraard is dit afhankelijk van de gezinssamenstelling en de specifieke inkomsten en uitgaven.

U dient dus niet alles lijdzaam te ondergaan en heeft ook uw rechten (maar ook uw plichten).

U overweegt een verzoek tot collectieve schuldenregeling?

Het kantoor heeft een jarenlange specialisatie opgebouwd inzake Collectieve Schuldenregelingen.

Wij helpen u graag een verzoekschrift op te stellen om een procedure voor de arbeidsrechtbank op te starten.

Zelfs tijdens de CSR kunnen wij uw rechten als schuldeiser of schuldenaar verdedigen.

Het kantoor heeft een jarenlange specialisatie opgebouwd inzake Collectieve Schuldenregelingen. 


De vereiste documenten voor de aanvraag treft u hier aan.

Contacteer ons vrijbljvend

In onze blog gaan we nog verder dieper in op volgende onderwerpen: