Rechtsbijstand

Advocaat Vanspeybrouck

De rechtsbijstandverzekering: onbekend maakt onbemind.

70% van de Vlamingen verschijnt voor de Politierechtbank zonder advocaat.

Evenwel stelt 74% over een rechtsbijstandverzekering te beschikken. 

Nochtans kan men met een dergelijke polis zich gratis laten bijstaan door een advocaat naar keuze. De verzekering staat dan in voor de betaling van het ereloon en de kosten van de raadsman.

Een rechtsbijstand is zeker niet beperkt tot de procedure voor de Politierechter.

Dergelijke bijstand vindt men vaak ook terug in de brand- of familiale verzekering.  Het is dus altijd raadsman om bij uw verzekeraar na te gaan of er geen dekking verleend wordt.

Uiteraard kan het kantoor ook altijd deze voor u controleren. 

 

Advocaat Vanspeybrouck