Gevolgde opleidingen

Advocaat Vanspeybrouck

Gevolgde opleidingen

2019-2020 (43 uur)
Cursus Aantal lesuren
De dading 2 uur
Uitvoering van vonnissen 4 uur
Uitvoeren van vonnissen en arresten 2 uur
Van sensibiliseringscursus tot alcoholslot: alternatieve gerechttelijke maatregelen in het verkeer 2 uur
Openbare Orde, het algemeen belang en de goede zeden 4 uur
De rol van herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) in het nieuwe jeugddelinquentiedecreet 2 uur
Deontologie: erelonen en advocatenbriefwisseling 4 uur
Opstellen en begroten van onderhoudsbijdragen voor de kinderen 4 uur
Digitale communicatie 1 uur
Termijnen 2 uur
KB 15 - COVID 19 1 uur
COVID 19 - infectiepreventie 1 uur
Het nieuwe bewijsrecht 2 uur
Het testament van A tot Z 4 uur
Zakelijke zekerheden op roerende goederen 4 uur
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 4 uur

 

2018-2019 (49 uur)

Cursus Aantal lesuren
GDPR -  Het verwerkingsregister in de praktijk 2 uur
Themis - Insolventie en beslagrecht 4 uur
Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten 3 uur
CSR 4 uur
De verjaring 4 uur
Actualia verbintenissenrecht 4 uur
Burenhinder 4 uur
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en verenigingen 2019 12 uur
Educatief bezoek in het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent 2 uur
Actualia Personen- en Familierecht 3 uur
Actualia Bouwrecht en verzekeringen 3 uur
Schuldeiseres in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en in de procedure gerechtelijke vereffening en verdeling 4 uur

 

2017-2018 (52 uur)

Cursus Aantal lesuren
Woninghuur - Vlaams Huurdecreet 2018 3 uur
Bedrijfsgeheimen: hoe beschermen, wat bij inbreuken? 3 uur
Certified Data Protection Officer GDPR - AVG 30 uur
Opleiding bewindvoerders West-Vlaanderen 10 uur
Het neuwe erfrecht anno 2017 2 uur
Recht en IT: GDPR, cloudcontracten, Intellectuele Eigendom 4 uur
Data Protection: GDPR 6 uur
TBO Studienamiddag: verkoop van vastgoed 4 uur
 
2016-2017 (50 uur)
Cursus Aantal lesuren
Faillissementsrecht: een overzicht van recente rechtspraak 4 uur
Actualia insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen 4 uur
Themadag Koop - Onroerend goed 3 uur
De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten 4 uur
Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke Ordening en omgeving 32 uur
Bouwrecht 2017: beroepsaansprakelijkheid en buitencontractuele aansprakelijkheid 3 uur

 

2015-2016 (57 uur)

Cursus Aantal lesuren
Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd 6 uur
Hervorming juridische tweedelijnsbijstand 2 uur
Overnemen - overlaten van een vennootschap 15 uur
Curatoropleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap 4 uur
Cyclus Familie- en jeugdrecht. De wet vereffening-verdeling in de praktijk getoest 4 uur
Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen 4 uur
WCO en het faillissement 2 uur
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 20 uur

 

2014-2015 (2 uur)

Cursus Aantal lesuren
Gegevens in CBB 1 uur
Opleiding Diplad 1 uur

 

2013-2014 (38 uur)

Cursus Aantal lesuren
Failmanager opleiding 2 uur
De advocatuur na de BTW-circulaire. Overzicht verplichtingen voor advocaten & Capita Selecta 6 uur
De integrale jeugdhulp hervormd 3 uur
BTW voor de advocatuur 4 uur
Juridisch Frans voor advocaten 21 uur
De wet van 26.03.2013: wijzigingen CSR 2 uur

 

2012-2013 (36 uur)
Cursus Aantal lesuren
De wet van 26.03.2012 : wijzigingen CSR 2 uur
Postuniversitaire cyclus curator-vereffenaar 30 uur
De curatele over onbeheerde nalatenschappen en over roerende goederen: een praktische benadering 2 uur
De EOT: vermogensrechtelijke aspecten en de fiscaliteit van de echtscheiding 2 uur

 

2011-2012 (33 uur)
Cursus Aantal lesuren
Basisvorming tot bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

24 uur

De Pachtwet: enkele topics 2 uur
Alternatieve maatregelen bij inbreuken op de verkeerswetgeving 3 uur
De rechtsplegingsvergoeding: een praktische benadering 2 uur
De hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling 2 uur

 

2010-2011 (14 uur)

Cursus Aantal lesuren
Het afstammingsrecht

2 uur

De toepassing van de Saldus-leer in de praktijk en de concrete dorwerking hiervan voor de balie Veurne 2 uur
De nieuwe Wet op mede-eigendom 4 uur
Het nieuwe appartementsrecht 2 uur
De vereffening-verdeling na echtscheiding: wat met de beroepsvenootschap 2 uur
Demo met betrekking tot het "Salduz"programma 2 uur

 

2009-2010 (13 uur)

Cursus Aantal lesuren
Nieuwe bvba starten

2 uur

10 jaar collectieve schuldenregeling 4 uur
De Salduz-leer in de praktijk: hoe staat de advocaat de verdachte bij? 4 uur
Voorlopig bewind 3 uur

 

2008-2009 (8 uur)

Cursus Aantal lesuren
Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing?

2 uur

'Insolventie: actualia collectieve schuldenregeling 2 uur
Capita Selecta van de vereffening en verdeling 2 uur
Samenloop (cumul) en het samenbestaan (coëxistentie) van aansprakelijkheden 2 uur