Strafrecht

Advocaat Vanspeybrouck

Vroeg of laat komen mensen toch eens in aanraking met de strafrechter. Dit kan zijn als slachtoffer, of ook als dader.

Het strafrecht kent veel valkuilen en is dikwijls onbekend terrein voor leken.

Meestal komt men al snel in de complexiteit van het strafrecht terecht, met zijn eigen taal, eigen gebruiken en vooral ook valkuilen.

Of je nu slachtoffer bent van een diefstal, of dader in het veroorzaken van een verkeersongeval, de strafprocedure blijft vaak erg ingewikkeld.

Laat u dus altijd bijstaan door een raadsman die u professioneel doorheen alle etappes die bij het strafrecht komen kijken kan loodsen en uw rechten optimaal kan doen gelden.

Van bij de eerste ondervraging of ontvangst van de dagvaarding tot de uitspraak en zelfs desgevallend zelfs bij de strafuitvoering. 

Wanneer raadpleegt u het best een advocaat?

  1. Bij een ondervraging bij de Politie/Onderzoeksrechter
  2. Als slachtoffer van een misdrijf
  3. Bij de Politierechtbank
  4. Bij de Correctionele Raadkamer
  5. Bij de Correctionele Rechtbank
  6. Bij de strafuitvoering
  7. Bij Cassatieberoep
Advocaat Vanspeybrouck