Burgerlijk recht

Advocaat Vanspeybrouck

Wat is burgerlijk recht?

Het burgerlijk recht of ook wel privaatrecht genoemd, behandelt de verhouding tussen personen onderling.

De meest voorkomende problemen en geschillen kunnen over het algemeen hier worden ondergebracht.

Voorbeelden hiervan zijn:

Wenst u dat er een overeenkomst wordt nagezien vooraleer u deze ondertekent?

Dringt er zich een interpretatie op van een clausule?

In de loop der jaren hebben we een stevige expertise opgebouwd op vlak van burgerlijk recht. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste consultatie.