BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Verkeersrecht


Meer en meer wordt het verval tot het recht tot sturen (rijverbod) gekoppeld aan een aantal voorwaarden. 

Het kan daarbij gaan om de zogenaamde herstelexamens en -onderzoeken, nl.

  • Theoretisch examen
  • Praktisch examen
  • Geneeskundig onderzoek
  • Psychologisch onderzoek

Het herstel tot het recht tot sturen is dan enkel mogelijk indien men geslaagd is voor deze examens.. 

Zeer recenteljik werd het theorretisch en praktisch examen afhankelijk gesteld van een bijkomende voorwaarde.

Zo dient men thans 12 uren theorieles volgen alvorens te kunnen deelnemen aan het theoretisch examen (rijbewijs B). 

Het praktisch examen werd afhankelijk gesteld van 10 uren rijlesen (rijbewijs B).

Het volstaat dus niet om gewoon het examen te gaan afleggen.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend. 

 

 

Een alcholslot is een klein toestel dat aangesloten wordt met de startmotor van uw voertuig. Vooraleer te kunnen starten moet er eerst in het toestel geblazen worden waarbij de alcoholconcentratie gemeten wordt. Indien er een alcholpromille van 0,2 of hoger vastgesteld wordt, zal de wagen niet starten. Het toestel houdt ook bij hoeveel keer je geblazen hebt en wat er gemeten werd.  

Waar een alcholslot eerder bij uitzondering werd opgelegd, is het toepassingsgebied sedert 01.07.2018 gevoelig uitgebreid. 

Voortaan zal de Politierechter verplicht zijn om het rijden afhankelijk te maken van het gebruik van een alcholslot indien de bestuurder betrapt werd met een alcoholintoxicatie van 1,8 promille (078 mg/l) of in geval van dronkenschap. Enkel bij een uitdrukkelijke motivering kan de Politierechter afwijken van het verplichte alcoholslot. 

Bij recidivisten gaat het zelfs om 1,2 promille (0,50 mg/l) waarbij er geen uitzonderingen mogelijk zijn. Onder recidive verstaat de wetgever een tweede veroordeling wegens alcohol in het verkeer binnen de 3 jaar na het eerste vonnis. 

Voor professionele bestuurders is er een mogelijkheid om het alcoholslot te beperken tot het privévoertuig. 

Een alcoholslot wordt opgelegd voor de duurtijd van minstens 1 jaar en maximaal levenslang.

Nog belangrijk om op te merken is dat het geen soelaas kan brengen voor personen die lichamelijk of geestelijk ongeschikt werden verklaard om met een voertuig te rijden. Het wordt voor deze steeds maar groter wordende groep van mensen immers uidrukkelijk uitgesloten.  

Meer dan ooit is het dus belangrijk om als bestuurder geen alcohol te nuttigen.

 Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend. 

U kunt uiteraard altijd uzelf verdedigen voor de politierechter, maar het verkeersrecht is een complexe materie en iedereen wenst een strenge veroordeling vermijden of wenst graag zijn rijbewijs te behouden.

Uw advocaat kan vanuit zijn ervaring u hierin bijstaan.

Een raadsman kent immers als geen ander de procedureregels inzake verkeersrecht.

Voorts kan deze wijzen op specifieke of verzachtende omstandigheden waarmee de rechter op juridische of feitelijke gronden kan overtuigd worden dat u geen of toch geen volledige schuld treft.

Zelfs als u wel schuldig bent, kan een goede argumentatie een groot verschil betekenen voor de uiteindelijke straf die u krijgt.

Dit hoeft niet noodzakelijk duur te zijn.

Veel mensen vergeten dat zij recht hebben op een gratis advocaat indien zij een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Het ereloon en kosten van hun raadsman worden dan vereffend door hun verzekering.

Deze verzekering wordt meestal standaard samen met de autoverzekering afgesloten.

Neem vandaag nog contact op om meer informatie omtrent dit onderwerp te bekomen.

Bij snelheidsovertredingen, wordt er meestal melding gemaakt van een vastgestelde en een gecorrigeerde snelheid. 

Er was een praktijk ontstaan bij sommige politierechters om alleen nog rekening te houden met de vastgestelde -hogere- snelheden. 

Dit is nu verleden tijd. Het Hof van Cassatie heeft immers in al haar wijsheid bij arrest d.d. 04.04.2017 (P. 15.0057.N/2) geoordeeld dat men enkel rekening mag houden met de gecorrigeerde snelheden 

Ter info de correctiemarges worden als volgt wettelijk berekend: 

  • 20 % voor snelheden onder de 30 km/h;
  • 6 km/h voor snelheden van 30 km/h tot 100 km/h;
  • 6 % voor snelheden boven de 100 km/h.

(Punt 5.2 van de bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 12.10.2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, B.S. 25.10.2010.)

Bron foto (http://www.dirkdebaan.nl)

Het Hof van Cassatie heeft deze week een aantal arresten geveld die veel stof hebben doen opwaaien.

Wat is er concreet aan de hand ?

Bij het merendeel van de verkeersovertredingen wordt er een foto genomen van de nummerplaat van het voertuig. Nadien worden de gegevens van de eigenaar van het voertuig opgezocht en krijgt deze over het algemeen een voorstel van minnelijke schikking toegestuurd.

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat de Politie niet de juiste machtiging heeft om de identiteitsgegevens van een overtreder te gaan opzoeken in de Kruispuntbank Voertuigen.

Klinkt u bekend in de oren ?

Dat kan. Enkele jaren terug was er eenzelfde problematiek met parkeerboetes en de inning via private (parkeer)bedrijven.

Deze lacune lijkt mij evenwel geen vrijgeleide om voortaan het gaspedaal verder in te drukken. Het zal immers niet lang duren vooraleer dit met een wetgevend initiatief zal opgelost zijn.

Vragen over verkeersinbreuken ? Neem vrijblijvend contact met ons op !