BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Strafrecht


De bijstand van een advocaat bij de Correctionele Rechtbank is zeer belangrijk.

De straffen die men riskeert kunnen zonder het goed en wel te beseffen hoog oplopen.

Het is dan ook van belang om iemand te hebben die u met raad en daad kan ondersteunen, zeker indien u de mening toegedaan bent onschuldig te zijn.

Voorts kan uw raadsman wijzen op tal van verzachtende omstandigheden of alternatieve straffen, zoals een werkstraf, probatie, e.d.m. ten einde een effectieve gevangenisstraf te vermijden.

Uw advocaat maakt wel degelijk het verschil!

Door de invoering van de Salduzleer, heeft de ondervraagde bij bepaalde types van verhoren de mogelijkheid om de bijstand te vragen van een advocaat.

Deze bijstand bij de eerste verhoren is al zeer nuttig gebleken voor het verdere verloop van het dossier.

Een advocaat kan u helpen uw rechten tijdens het verhoor optimaal te garanderen.

Denk echter zeker niet dat u geen advocaat nodig heeft omdat u zelf aanneemt onschuldig te zijn. Onder druk zegt men al snel ongestructureerde of onware dingen.

Een advocaat helpt u een gestructureerde verklaring af te leggen, bepaalde onderzoeksdaden te vragen en beschermt u tegen de eventuele druk of zelfs geweld van de politie.

Voorts kan een advocaat op die manier vanaf het prille begin het onderzoek op een bepaalde manier sturen of de nadruk leggen op bepaalde belangrijke feiten, waar u mogelijks op het eerste zicht niet aan dacht.

Kortom, schuldig of onschuldig, bij een verhoor wordt u het best bijgestaan door een advocaat

Een jongere kan in contact komen met de Jeugdrechter omdat hij of zij een ‘als misdrijf omschreven feit’ of MOF heeft gepleegd.

Een minderjarige kan nog niet vervolgd worden voor misdrijven, maar kan ze wel plegen.

Dit impliceert niet zomaar dat een jongere zomaar straffeloos zijn of haar gang kan gaan.

De Jeugdrechter beschikt immers over een heel gamma aan mogelijkheden en kan desgewenst passende maatregelen treffen.

 De voorlopige maatregelen worden dan behandeld op het kabinet van de Jeugdrechter, terwijl de zaak ten gronde voor de Jeugdrechtbank komt. 

Wanneer u het oneens bent met de uitspraak van de rechter, ook niet in beroep, kan u in sommige gevallen cassatieberoep laten aantekenen. 

Een beroep bij het Hof van Cassatie is geen tweede beroepsmogelijkheid, maar behandelt enkel procedurele kwesties. 

Ons kantoor is houder van het certificaat "Cassatieberoep in strafzaken" zodat wij u ook in strafzaken professioneel kunnen bijstaan voor procedures voor het Hof van Cassatie.

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

Bij snelheidsovertredingen, wordt er meestal melding gemaakt van een vastgestelde en een gecorrigeerde snelheid. 

Er was een praktijk ontstaan bij sommige politierechters om alleen nog rekening te houden met de vastgestelde -hogere- snelheden. 

Dit is nu verleden tijd. Het Hof van Cassatie heeft immers in al haar wijsheid bij arrest d.d. 04.04.2017 (P. 15.0057.N/2) geoordeeld dat men enkel rekening mag houden met de gecorrigeerde snelheden 

Ter info de correctiemarges worden als volgt wettelijk berekend: 

  • 20 % voor snelheden onder de 30 km/h;
  • 6 km/h voor snelheden van 30 km/h tot 100 km/h;
  • 6 % voor snelheden boven de 100 km/h.

(Punt 5.2 van de bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 12.10.2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, B.S. 25.10.2010.)

Bron foto (http://www.dirkdebaan.nl)