BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Mede-eigendom


Minister Weyts besliste deze week dat huurders voortaan huisdieren mogen houden.

Er kan nu alleen nog in het huurcontract een uitsluiting voorzien worden voor bepaalde huisdieren, indien blijkt dat de huurwoning hiervoor niet geschikt is. Als voorbeeld wordt een Duitse herder aangehaald in een klein appartement.

Daarnaast kan de Vereniging van Mede-Eigenaars nogsteeds beslissen om voor het volledige gebouw geen huisdieren toe te laten.

Met deze beslisisng komt er een einde aan een lange discussie inzake het houden van huisdieren door huurders.

De voorstanders opperden in het verleden dat de verhuurders daar geen inspraak in hadden en dit viel onder het recht op privéleven (art. 8.1. E.V.R.M.)

Het feit dat huisdieren voortaan wel toegelaten zijn, impliceert niet dat een huurder ongebreideld zijn gang mag gaan. Indien een huisdier overlast veroorzaakt of schade veroorzaakt, kan er nog altijd een procedure opgestart worden bij de Vrederechter tot verwijdering van het huisdier. Het zal daarbij noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, getuigenverklaringen,...).

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Zoals de naam al doet vermoeden, spitst het zakenrecht zich vooral toe op de regelgeving in zake roerende en onroerende goederen.

Volgende vragen worden daarin behandeld:

Kan ik een recht van uitweg bekomen ?

Mag mijn buurman zomaar zijn dakgoot verbinden met de mijne ?

Op welke afstand mogen er aanplantingen gebeuren ?

Wat met de gemene muur die dringend moet hersteld worden ?

Wat doe ik met de overhangende takken van de bomen van mijn buurman ?

Het zakenrecht wordt beheerst door eeuwenoude principes.

Vele regels gaan hierbij zelfs terug tot het Romeinse tijdperk. Het is dan ook een van de fundamenten van ons rechtsstelsel, met onder meer begrippen als bezit, eigendom, erfdienstbaarheden, enz. 

Voor de gewone leek kan dit allemaal zeer verwarrend lijken.

Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, is het dan ook belangrijk om zich te laten bijstaan door een specialist ter zake.

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

In een eerder artikel onderzochten we reeds of een huurder een kamer mag onderverhuren via AirBnb

Veel syndici hebben zich ook al het hoofd gebroken over het feit of dit toegelaten is door een mede-eigenaar. 

In België is daar nog niet veel rechtspraak over terug te vinden. Bij onze noorderburen zijn er wel al enkele precedenten gekend (cfr. beschikking van het Gerechtshof van Amsterdam van 10 september 2013).

Hierin wordt duidelijk gesteld dat een appartementsgebouw in principe wordt opgericht voor privé-bewoning. Indien er een kamer of appartement op regelmatige basis voor zeer korte termijn wordt verhuurd, dan wordt het niet meer gebruikt voor normale bewoning.  Dergelijke commerciële kortverhuur heeft duidelijk een totaal andere grondslag dan de verhuring op korte termijn die valt onder de (Belgische) Woninghuurwet, aangezien daar duidelijk de klemtoon ligt op wonen.

Graag meer info ? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

 

Enkele maanden terug was er veel te doen omtrent een huurder in het pittoreske Brugge die een kamer verhuurde via AirBnb.

Vooral populaire grootsteden worden momenteel geconfronteerd met dit fenomeen.

Strikt genomen is het onderverhuren van een gedeelte van een huurwoning niet verboden door de wetgever. Er is hiervoor zelfs een specifieke regeling voorzien (cfr. art. 4 §2 Woninghuurwet).

Evenwel wordt onderverhuur meestal wel uitgesloten in de huurovereenkomst.

Net om die reden werd de huurder door de Vrederechter van Brugge gesanctioneerd.
(Vred. Brugge 04.02.2016, T. Huur 2016, 59 met noot R. TIMMERMANS “App your service breekt het hosten van gasten via het bemiddelingsverhuurplatform AirBnb huur?”)

Vragen over huur ? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor voor een afspraak.