BLOG

Advocaat Vanspeybrouck

Jeugdrecht


Meestal komt een minderjarige in contact met de Jeugdrechter omdat deze laatste van oordeel is dat de context of leefomgeving waarin de jongere op dat moment verblijft of woont niet geschikt is.

Soms kan het dus gaan om probleemjongeren die in de knoop liggen met zichzelf en bijvoorbeeld spijbelen, maar in de meeste gevallen zijn het de ouders die zelf niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

Men spreekt hier dan over een "Verontrustende Opvoedingssituatie" (VOS).

Het kan gaan om een tijdelijke crisissituatie, maar sommige jongeren blijven gedurende langere tijd onder toezicht van de Jeugdrechter.

Dit impliceert niet noodzakelijk dat de kinderen altijd worden geplaatst.

De Jeugdrechter zal dit altijd proberen te vermijden.

Een (ambulante) begeleiding of het volgen van een cursus (bv. om te leren omgaan met agressie) kan evenzeer tot de mogelijkheden behoren. 

Een jongere kan in contact komen met de Jeugdrechter omdat hij of zij een ‘als misdrijf omschreven feit’ of MOF heeft gepleegd.

Een minderjarige kan nog niet vervolgd worden voor misdrijven, maar kan ze wel plegen.

Dit impliceert niet zomaar dat een jongere zomaar straffeloos zijn of haar gang kan gaan.

De Jeugdrechter beschikt immers over een heel gamma aan mogelijkheden en kan desgewenst passende maatregelen treffen.

 De voorlopige maatregelen worden dan behandeld op het kabinet van de Jeugdrechter, terwijl de zaak ten gronde voor de Jeugdrechtbank komt.